Zarząd

Spółka AKS Budownictwo zarządzania jest przez Prezesa Zarządu – Władysława Aszkiełowicza.