Dane firmy

AKS Budownictwo sp. z o.o. działa jako podmiot niezależny od kwietnia 2007r.

Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000278847 w dniu 18.04.2007 roku. Działalność gospodarcza została zgłoszona w dniu 27.04.2007r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie.
 Jesteśmy płatnikiem VAT, NIP 739-361-34-69.